Poznejte okolí

Město Písek

Samotné město Písek nabízí řadu pamětihodností, které stojí za to navštívit. Není divu. Město bylo založeno českými králi již v polovině 13. Století. Od té doby až do začátku 30 třicetileté války jen vzkvétalo. Nemalou zásluhu na jeho rozkvětu měli především Přemysl Otakar II. a Václav IV, kteří město často navštěvovali. Přemysl Otakar II. zde nechal vybudovat Hrad, v jehož prostoru se v současné době nachází Prácheňské muzeum. Pískem protéká řeka Otava. Třicetiletá válka byla pro Písek dokonalou pohromou. Město bylo třikrát obléháno. Bohužel bylo pokaždé dobyto. Poslední obléhání skončilo 30. září roku 1620, kdy město bylo, společně s jeho obyvateli, vypleněno císařskými vojsky. Počátek 19. století znamenal znovuzrození, dříve významného jihočeského města. Písek se vymanil ze sevření hradeb a začalo se stavět. Předměstí rostlo takřka před očima. Celé ulice nových domů (většinou nájemních), rozmach škol, vznikají nové spolky a kulturní instituce. Město opět ožilo na základech položených 600 let předtím. Dnes je Písek nazýván Branou jižních Čech. Malebné město plné historie, obklopené nádhernou přírodou. Samotné centrum je vyhlášeno za městskou památkovou zónu a pyšnit se může i vlastní položkou na seznamu UNESCO – nejstarším, dosud stojícím, mostem v Čechách.

Odkaz: www.icpisek.cz

Hrad Písek

Okolo roku 1254 byl položen základní kámen hradeb a samotného barokního hradu. Celý skvost české architektury byl dokončen až roku 1306, především pro finanční náročnost celého projektu. Ke hradu patřila čtyři křídla, honosná hradní kaple na jižní straně a tři věže při západních nárožích. Z věží se do dnešní doby nedochovala ani jedna. Roku 1532 hrad vyhořel a částečně se zbořil. V té době již byl ve vlastnictví města, do kterého přešel z královských rukou roku 1509. Zmínky o hradu z roku 1547 jej označují za pustý – neobydlený. Smutné období hradu končí až v roce 1632, kdy je na jižní straně nádvoří zbudován pivovar. Rok 1738 znamenal vznik písecké barokní radnice na pozemku přiléhajícímu k hradu. Její stavba zcela zabraňuje pohledu na hrad z prostoru náměstí. Současnost. Do dnešních dnů se nám zachovalo jen jedno z původních čtyř křídel hradu, a to křídlo západní. Přístupný je velký gotický sál. Zde můžete obdivovat kopie fresek z roku 1479. Areál hradu poskytl útočiště Prácheňskému muzeu a jeho rozsáhlým regionálním sbírkám.

Hrad Zvíkov

40 minut cesty od města Písku se nachází přehrada Orlík. Zmíněné vodní dílo má dva strážce. Jedním z nich je zámek Orlík a z druhé strany hrad Zvíkov. Zvíkov s největší pravděpodobností založil král Přemysl Otakar I. roku 1226. Nejstarší dochovanou částí hradu je věž čtvercového půdorysu, tzv. Hlízová věž (též Černá věž nebo Markomanka). Díky svojí podobě, v Česku velice ojedinělé, panuje okolo věže množství legend. Ještě na začátku 20. století se živě diskutovalo o tom, že věž je památkou po germánských kmenech, které obývaly území Čech ve 2. století. Toto tvrzení se opíralo o zvláštní kamenické značky, které někteří badatelé považovali za runové písmo. Podobné značky jsou k vidění i na hradě v Písku a věřte, že s runovým písmem nemají nic společného.

Věž je známá také tím, že v ní byly ukryty korunovační klenoty v druhé polovině 14. století. Zvíkov byl strážcem královských relikvií pouze dočasně do doby, než byl dostavěn hrad Karlštejn. Po odvezení korunovačních klenotů význam Zvíkova na nějakou dobu výrazně poklesl. Hrad Zvíkov má pouze jednu přístupovou cestu. Po kamenném mostě přicházíte k Písecké bráně střežené Hláskou. Hláska je nejvyšší stavbou celého hradu. Tato 32 m vysoká stavba je navíc vybavena vězením a hladomornou. Nezvaní návštěvníci tak mohli být ubytování hned po vstupu na zvíkovskou půdu… Přes první nádvoří se dostanete k již zmiňované Hlízové věži, která je součástí Královského paláce. Palác je volně přístupný veřejnosti. Průvodce je nahrazen šipkami a veškeré informace poskytují informační cedule, vyvedené v osmi jazycích. Naskýtá se tak příležitost projít palác v klidu a vstřebat veškeré informace a zajímavosti. Za Královským palácem můžete spatřit poslední ze tří věží – Červenou věž a Železnou bránu, které uzavírají druhé nádvoří. Celý areál Zvíkova leží na poloostrově, který je tvořen soutokem Otavy a Vltavy. Hrad má také své přístaviště, ze kterého se můžete vydat na plavbu po přehradě Orlík.

Odkaz: www.hrad-zvikov.eu

Zámek Orlík

První konkrétní zmínky o původní stavbě na místě dnešního zámku jsou ze 13. století, z období vlády krále Václava II. O tom, kdo byli původní stavitelé a majitelé Orlíku, se kromě pověsti žádné zprávy nedochovaly. Ve 13. století byl z malého hrádku vybudován raně gotický královský hrad. Zámek Orlík nad Vltavou je jedním z dochovaných sídel staré rodové šlechty, ke které patřili v Čechách i Schwarzenbergové. V interiérech zámku je dokumentován jejich vliv v politice a vojenství i jejich postupné splynutí s českým národem. Hlavní turistická sezóna trvá od dubna do října, kdy je zámek otevřen každý den s výjimkou pondělí. Na rozdíl od ostatních hradů a zámků je zde otevřeno i po dnech státních a církevních svátků. Severozápadně od zámku byla v letech 1861-1864 postavena rodinná hrobka. V roce 1960 byla dokončena stavba Orlické přehrady, která zvedla hladinu řeky Vltavy asi o 60 metrů. Tím se zásadně změnil vzhled celé krajiny a z původního hradu, vybudovaného na vysokém skalním útesu, se stal téměř vodní zámek.

Odkazhttp://www.schwarzenberg.cz/orlik/

Zámek Hluboká

Zámek Hluboká se rozléhá v malebném prostředí jižních Čech, několik kilometrů severním směrem od Českých Budějovic. Zámek je přístupný denně mimo pondělí v měsíci červnu a každý den v červenci až říjnu. K mimořádně bohatému vnitřnímu vybavení zámku patří cenné řezbářské a štukatérské práce, sbírka gobelínů, obrazů, skla, porcelánu, zbraní aj. Kolem zámku je rozlehlý anglický park a obora s barokním loveckým zámečkem. Za zmínku také stojí jízdárna z roku 1847, která je sídlem Alšovy jihočeské galerie s expozicí gotického a moderního umění. Zámek Hluboká nad Vltavou patří k nejnavštěvovanějším zámkům u nás.

Odkazhttp://www.zamek-hluboka.eu